Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Załatwianie spraw
 Strona archiwalna z dnia 2005.08.03 01:09:36 powrót do aktualnej strony
 

Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 29.09.1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 161, poz. 1688).
 2. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).
 3. Ustawa z dnia 9.09.2000 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 253, poz. 2532 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek Format PDF PDF (39 KB).
 2. Dowód osobisty (do wglądu).

Opłaty

 1. Od wniosku - 5,00 zł.
 2. Za odpis skrócony aktu stanu cywilnego - 15,00 zł.
 3. Za odpis zupełny aktu stanu cywilnego - 25,00 zł.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego

parter, pokój nr 07, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 18

e-mail: usc@ledziny.pl

Jednostka obsługująca

Urząd Stanu Cywilnego

parter, pokój nr 07, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 18

e-mail: usc@ledziny.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek: od 800 do 1700

wtorek: od 800 do 1500

środa: od 800 do 1500

piątek: od 800 do 1500

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.

Termin załatwienia sprawy

Bezzwłocznie.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Wydanie dokumentu bezpośrednio w USC.

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania odpisu aktu stanu cywilnego następuje w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do wojewody śląskiego w Katowicach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Pozostałe informacje

 1. Odpisy aktów stanu cywilnego wydawane są tylko z ksiąg stanu cywilnego przechowywanych w archiwach tutejszego USC (w latach 1975-1991 rejestracja zdarzeń z terenu Lędzin była prowadzona przez USC w Tychach).
 2. Odpisy aktów stanu cywilnego wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego.
 3. Odpisy aktów stanu cywilnego mogą być również wydane na wniosek innych osób niż wymienionych wyżej, które wykażą w tym interes prawny oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Powrót do pozostałych spraw

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Ścierska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 07, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 18, e-mail: usc@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.08.02
Data udostępnienia: 2005.08.03 01:09:36

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny