Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2006 roku
 Strona archiwalna z dnia 2006.02.15 21:29:20 powrót do aktualnej strony
 

Uchwały Rady Miasta z 2005 roku

Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwały Rady Miasta z 2003 roku

Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Uchwała Przedmiot
XLV/295/2006
z dnia 9.02.2006
w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
XLV/294/2006
z dnia 9.02.2006
w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lędziny
XLV/293/2006
z dnia 9.02.2006
w sprawie współpracy partnerskiej z miastem Uničov w Republice Czeskiej
XLV/292/2006
z dnia 9.02.2006
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania pomocy w zakresie dożywiania dzieci do 7 roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
XLV/291/2006
z dnia 9.02.2006
w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Edukacji w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 47
XLV/290/2006
z dnia 9.02.2006
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
XLIV/289/2006
z dnia 12.01.2006
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lędziny

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2006.02.15
Data udostępnienia: 2006.02.15 21:29:20

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny