Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2008 roku
 Strona archiwalna z dnia 2008.03.14 22:44:29 powrót do aktualnej strony
 

Uchwały Rady Miasta z 2007 roku

Uchwały Rady Miasta z 2006 roku

Uchwały Rady Miasta z 2005 roku

Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwały Rady Miasta z 2003 roku

Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Uchwała Przedmiot
XXV/164/08
z dnia 28.02.2008
w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Lędziny w sprawie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach
XXV/163/08
z dnia 28.02.2008
w sprawie przyjęcia programu pod nazwą System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Mieście Lędziny
XXV/162/08
z dnia 28.02.2008
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach za rok 2007
XXV/161/08
z dnia 28.02.2008
w sprawie przyjęcia programu pod nazwą System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Lędziny
XXIV/160/08
z dnia 8.02.2008
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. ks. Kontnego, na okres 10 lat
XXIV/159/08
z dnia 8.02.2008
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Lędziny
XXIII/158/08
z dnia 31.01.2008
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
XXIII/157/08
z dnia 31.01.2008
w sprawie przystąpienia do opracowania strategii rozwoju gminy Lędziny do 2020 r.
XXIII/156/08
z dnia 31.01.2008
w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę Lędziny przedszkoli
XXIII/155/08
z dnia 31.01.2008
w sprawie żądania zbycia nieruchomości w trybie art. 231 §2 kodeksu cywilnego
XXIII/154/08
z dnia 31.01.2008
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży działki oznaczonej numerem 3232/241 na powiększenie nieruchomości sąsiedniej - działki o numerze 2948/241
XXIII/153/08
z dnia 31.01.2008
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Wygody w Lędzinach
XXIII/152/08
z dnia 31.01.2008
w sprawie przyjęcia Programu promocji zdrowia dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci i młodzieży gminy Lędziny przeciwko bakteriom Neisseria Meningitidis typ C
XXIII/151/08
z dnia 31.01.2008
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok
XXIII/150/08
z dnia 31.01.2008
w sprawie ustalenia dopłat do cen za zużycie wody wynikających z taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla RPWiK SA w Tychach zatwierdzonej uchwałą Rady Miasta Lędziny nr XXIII/149/08 z dnia 31.01.2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Tychach
XXIII/149/08
z dnia 31.01.2008
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Tychach
XXIII/148/08
z dnia 31.01.2008
w sprawie zmiany uchwały nr XI/71/07 Rady Miasta z dnia 26.04.2007 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Lędziny na lata 2007-2011
XXII/147/08
z dnia 10.01.2008
w sprawie zmiany uchwały nr II/8/06 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.11.2006 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych
XXII/146/08
z dnia 10.01.2008
w sprawie wyboru członków komisji stałych Rady Miasta
XXII/145/08
z dnia 10.01.2008
w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta oraz określenia zakresu ich działania

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.14
Data udostępnienia: 2008.03.14 22:44:29

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny