Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2004 roku
 Strona archiwalna z dnia 2004.05.14 22:46:22 powrót do aktualnej strony
 

Uchwały Rady Miasta z 2003 roku

Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Uchwała Przedmiot
XXIII/125/2004
z dnia 29.04.2004
w sprawie zmiany uchwały nr CIV/01/04 Rady Miasta w Lędzinach z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
XXIII/124/2004
z dnia 29.04.2004
w sprawie ustalenia zasad oceny pracowników samorządowych mianowanych
XXIII/123/2004
z dnia 29.04.2004
w sprawie powołania przedstawicieli organu prowadzącego szkołę do składu komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Ch. Ruberga w Lędzinach
XXIII/122/2004
z dnia 29.04.2004
w sprawie odwołania z funkcji przewodniczącej Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności
XXIII/121/2004
z dnia 29.04.2004
w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta
XXII/120/2004
z dnia 25.03.2004
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta nr XXI/113/2004 z dnia 26.02.2004 r. w sprawie zatwierdzenia przepisu porządkowego ustanowionego przez burmistrza miasta Lędziny w formie zarządzenia nr 151/215/04 z dnia 20.02.2004 r.
XXII/119/2004
z dnia 25.03.2004
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok
XXII/118/2004
25.03.2004
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
XXII/117/2004
z dnia 25.03.2004
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, oraz sposobu jej rozliczania i kontroli
XXII/116/2004
z dnia 25.03.2004
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004
XXI/115/2004
z dnia 26.02.2004
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków dla gminy Lędziny
XXI/114/2004
z dnia 26.02.2004
w sprawie planu modernizacji i remontów na sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Lędziny
XXI/113/2004
z dnia 26.02.2004
w sprawie zatwierdzenia przepisu porządkowego ustanowionego przez burmistrza miasta Lędziny w formie zarządzenia nr 151/215/04 z dnia 20.02.2004 r.
XXI/112/2004
z dnia 26.02.2004
w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli
XXI/111/2004
z dnia 26.02.2004
w sprawie zmiany do uchwały nr LXXVII/10/03 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.10.2003 r. dotyczącej podjęcia działań zmierzających do wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu miasta Lędziny
XXI/110/2004
z dnia 26.02.2004
w sprawie budżetu miasta Lędziny na 2004 rok
CIX/02/04
z dnia 12.02.2004
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla gminy Lędziny
CVIII/01/04
z dnia 29.01.2004
w sprawie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lędzinach
CVII/01/04
z dnia 29.01.2004
w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
CVI/01/04
z dnia 29.01.2004
w sprawie uchylenia uchwały nr XCIV/12/03 Rady Miasta Lędziny z dnia 11.12.2003 r. w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla gminy Lędziny
CV/01/04
z dnia 29.01.2004
w sprawie zmiany uchwały nr CLXXVII/12/00 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2000 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
CIV/01/04
z dnia 29.01.2004
w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lędzinach
CIII/01/04
z dnia 14.01.2004
w sprawie zgłoszenia wniosku do dofinansowania ze środków Funduszu dla Śląska w ramach instrumentu "Fundusz na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości" - komponent dotacje inwestycyjne realizowanego w ramach "Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego"

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.05.14
Data udostępnienia: 2004.05.14 22:46:22

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny