Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Załatwianie spraw
 Strona archiwalna z dnia 2012.03.05 19:30:16 powrót do aktualnej strony
 

Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 29.09.1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 212, poz. 1264).
  2. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., nr 225, poz. 1635 ze zm.).

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek Format PDF PDF (29 KB).
  2. Dokument potwierdzający interes prawny (w przypadku braku pokrewieństwa w linii prostej).
  3. Dowód osobisty (do wglądu).

Opłaty

  1. Za odpis skrócony aktu stanu cywilnego - 22,00 zł.
  2. Za odpis zupełny aktu stanu cywilnego - 33,00 zł.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego

parter, pokój nr 07, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 118

e-mail: usc@ledziny.pl

Jednostka obsługująca

Urząd Stanu Cywilnego

parter, pokój nr 07, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 118

e-mail: usc@ledziny.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1630

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1430

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie odpisu z aktu stanu cywilnego.

Termin załatwienia sprawy

Bezzwłocznie.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Wydanie dokumentu bezpośrednio w USC.

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania odpisu aktu stanu cywilnego następuje w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Pozostałe informacje

  1. Odpisy aktów stanu cywilnego są wydawane z ksiąg stanu cywilnego przechowywanych w archiwum USC (w latach od czerwca 1975 do grudnia 1991 rejestracja zdarzeń z terenu Lędzin była prowadzona przez USC w Tychach).
  2. Odpisy aktów stanu cywilnego wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego.
  3. Odpisy aktów stanu cywilnego mogą być również wydane na wniosek innych osób niż wymienionych wyżej, które wykażą w tym interes prawny oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Powrót do pozostałych spraw

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Ścierska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 07, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 118, e-mail: usc@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.03.05
Data udostępnienia: 2012.03.05 19:30:16

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny