Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Komisje Rady Miasta
Rejestr zmian strony
Data modyfikacji Zakres modyfikacji
2015.06.10 19:34:33 Aktualizacja składu Komisji ds. Ochrony Środowiska zgodnie z uchwałą nr IX/70/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.05.2015 w sprawie odwołania ze składu osobowego Komisji ds. Ochrony Środowiska radnej Ewy Fojcik oraz dodanie Komisji ds. Zmiany Statutu Gminy Miejskiej Lędziny zgodnie z uchwałą nr IX/74/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.05.2015 w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Zmiany Statutu Gminy Miejskiej Lędziny (strona aktualna)
2015.04.10 19:20:07 Aktualizacja składu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej zgodnie z uchwałą nr VII/47/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.03.2015 w sprawie wyboru do składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej radnego Roberta Żmijewskiego oraz Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności zgodnie z uchwałą nr VII/48/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.03.2015 w sprawie wyboru do składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności radnego Roberta Żmijewskiego
2015.03.09 20:33:24 Aktualizacja składu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej zgodnie z uchwałą nr VI/39/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.02.2015 w sprawie odwołania ze składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej radnej Anny Wysockiej
2014.12.12 20:47:41 Aktualizacja składów komisji zgodnie z uchwałą nr II/7/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 4.12.2014 w sprawie odwołania ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej radnego Edwarda Urbańczyka oraz uchwałą nr II/8/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 4.12.2014 w sprawie odwołania ze składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności radnego Janusza Gondzika
2014.12.11 19:07:18 Aktualizacja składów komisji zgodnie z uchwałą nr I/4/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.11.2014 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej oraz uchwałą nr I/5/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.11.2014 w sprawie wyboru członków komisji stałych Rady Miasta
2012.09.06 20:06:30 Aktualizacja składów komisji zgodnie z uchwałą nr XXIV/190/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.08.2012 w sprawie wyboru do składu Komisji ds. Infrastruktury radnego Czesława Orzegowskiego i uchwały nr XXIV/191/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.08.2012 w sprawie wyboru do składu Komisji Rewizyjnej radnego Czesława Orzegowskiego
2012.04.27 22:06:49 Aktualizacja przewodniczącego Komisji ds. Ochrony Środowiska zgodnie z uchwałą nr XXI/161/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.04.2012 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji ds. Ochrony Środowiska
2012.04.18 16:03:00 Aktualizacja składów komisji zgodnie z uchwałą nr XX/157/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.03.2012 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2011.09.16 23:35:37 Aktualizacja składu Komisji ds. Infrastruktury zgodnie z uchwałą nr XII/88/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 1.09.2011 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji ds. Infrastruktury
2011.07.12 18:34:32 Aktualizacja składu Komisji Handlu, Usług, Komunikacji, Ładu i Porządku Publicznego zgodnie z uchwałą nr XI/76/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 22.06.2011 w sprawie wyboru do składu Komisji Handlu, Usług, Komunikacji, Ładu i Porządku Publicznego radnej Haliny Resiak
2011.02.14 17:55:49 Korekta stylistyczna
2010.12.31 19:44:44 Opublikowanie składów komisji stałych Rady Miasta VI kadencji 2010-2014
2010.01.26 20:32:38 Zmiana numerów telefonów
2009.06.10 18:28:41 Aktualizacja składu Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności zgodnie z uchwałą nr XLVII/329/09 z dnia 29.05.2009; Komisji ds. Infrastruktury zgodnie z uchwałą nr XLVII/330/09 z dnia 29.05.2009 oraz Komisji Rewizyjnej zgodnie z uchwałą nr XLVII/331/09 z dnia 29.05.2009
2009.03.31 20:25:46 Aktualizacja składu Komisji Handlu, Usług, Komunikacji, Ładu i Porządku Publicznego zgodnie z uchwałą nr XLIII/312/09 z dnia 26.03.2009
2009.02.05 20:37:15 Aktualizacja składów komisji zgodnie z uchwałami: nr XLI/286/09, nr XLI/287/09 i nr XLI/288/09 z dnia 29.01.2009
2009.01.16 19:52:23 Usunięcie Komisji ds. Statutu Gminy Miejskiej Lędziny oraz dodanie Komisji ds. zmiany Statutu Gminy Miejskiej Lędziny zgodnie z uchwałą nr XL/280/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.12.2008 w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. zmiany Statutu Gminy Miejskiej Lędziny; zmiana zakresu działania Komisji ds. Infrastruktury i powołanie Komisji ds. Ochrony Środowiska zgodnie z uchwałami nr XL/281/08 i XL/282/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.12.2008
2008.03.22 23:30:24 Zmiana nazwy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej zgodnie z uchwałą nr XXV/174/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.02.2008 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/145/08 w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta oraz określenia zakresu ich działania
2008.01.24 23:03:27 Aktualizacja składów komisji stałych zgodnie z uchwałą nr XXII/146/2008 Rady Miasta Lędziny z dnia 10.01.2008 w sprawie wyboru członków komisji stałych Rady Miasta oraz aktualizacja zakresu działania komisji stałych zgodnie z uchwałą nr XXII/145/2008 Rady Miasta Lędziny z dnia 10.01.2008 w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta oraz określenia zakresu ich działania
2007.11.13 18:27:23 Aktualizacja składu Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych
2007.10.17 16:18:36 Aktualizacja przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności oraz dodanie Komisji Inwentaryzacyjnej
2007.07.16 19:13:51 Aktualizacja składu Komisji Rewizyjnej
2007.05.08 21:12:44 Korekta składów Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej
2007.04.18 22:39:50 Korekta składów Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej
2007.02.27 23:09:06 korekta składu Komisji Handlu, Usług, Komunikacji, Ładu i Porządku Publicznego
2007.01.11 23:02:41 Dodanie Komisji ds. Statutu Gminy Miejskiej Lędziny
2006.12.26 01:01:25 Zmiana nr pokoju osoby odpowiedzialnej za treść strony
2006.12.04 18:05:07 Korekta daty uchwał powołujących składy osobowe komisji stałych Rady Miasta
2006.12.02 21:59:21 Aktualizacja składów stałych komisji Rady Miasta Lędziny w kadencji 2006-1010
2006.06.01 22:09:08 Aktualizacja składów Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności, Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Planowania Przestrzennego oraz Komisji ds. Inwestycji i Sprzedaży Mienia Komunalnego zgodnie z uchwałami nr: XLIX/324/2006, XLIX/325/2006, XLIX/326/2006 z dnia 25.05.2006 r.
2006.01.24 19:13:12 Aktualizacja zawartości strony
2005.05.10 22:58:36 Zmiana osoby odpowiedzialnej za treść strony
2004.12.20 23:30:04 Aktualizacja numerów uchwał
2004.06.06 21:32:39 Aktualizacja składów komisji stałych zgodnie z uchwałą nr XXIV/129/2004 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.05.2004
2004.05.28 22:59:17 Aktualizacja nazw komisji stałych
2003.12.09 22:49:24 Aktualizacja komisji doraźnych
2003.12.02 21:46:07 Aktualizacja odsyłaczy tekstowych
2003.11.27 23:33:54 Aktualizacja odsyłaczy tekstowych
2003.07.24 21:17:33 Udostępnienie strony

 

e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny