Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2009 roku

Uchwała nr XLI/285/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.01.2009 w sprawie zmiany "Studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) na wniosek burmistrza miasta, Rada Miasta uchwala:

§1

Przystąpić do zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny" uchwalonego uchwałą Rady Miasta Lędziny nr CCCXXII/09/02 z dnia 26 września 2002 r. w sprawie "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny" zmienioną uchwałą nr XIX/131/2007 Rady Miasta Lędziny z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny" i uchwałą nr XXXIV/226/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 25 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny" - dla obszaru oznaczonego na załączniku graficznym.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§3

Traci moc uchwała Rady Miasta Lędziny nr XXXIV/226/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny".

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.01.29
Data udostępnienia: 2009.02.05 20:37:15
Liczba odwiedzin strony: 1067 (ostatnie odwiedziny 2021.06.11 02:02:31)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny