Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2009 roku

Uchwała nr XLII/294/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.02.2009 w sprawie skargi na działalność dyrektora Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Gustawa Morcinka w Lędzinach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) na wniosek Komisji Rewizyjnej, Rada Miasta uchwala:

§1

  1. Uznać za zasadną skargę pana [...] na dyrektora Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Gustawa Morcinka w Lędzinach pana Henryka Barcika wyłącznie w zakresie: Stworzenia w trakcie zajęć kółka dziennikarskiego w dniu 5 grudnia 2008 roku sytuacji, w której córka skarżącego poczuła się zagrożona emocjonalnie.
  2. W pozostałym zakresie treści skargi Rada Miasta uznaje się za organ niewłaściwy do jej rozpatrzenia.

§2

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miasta w zakresie udzielenia odpowiedzi skarżącemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[...] - usunięto zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.02.26
Data udostępnienia: 2009.03.10 20:57:42
Liczba odwiedzin strony: 927 (ostatnie odwiedziny 2021.06.09 19:34:32)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny