Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2009 roku

Uchwała nr XLII/295/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.02.2009 w sprawie ustalenia dopłaty do cen za zużycie wody wynikających z taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę wprowadzonej zarządzeniem burmistrza miasta Lędziny nr 0151/520/09 z dnia 16.02.2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 858 z późn. zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

  1. Ustala się się dopłaty do cen za zużycie wody wynikających z taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę wprowadzonej zarządzeniem burmistrza miasta Lędziny nr 0151/520/09 z dnia 16.02.2009 r. w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Tychach w następującej wysokości:
    Taryfowa grupa odbiorców objętych dopłatą z budżetu gminy Lędziny Wyszczególnienie Cena według taryfy Dopłata z budżetu gminy Cena netto Cena brutto
    1. Gospodarstwa domowe. Cena 1 m3 wody 6,47 zł + VAT = 6,92 zł 0,50 zł + VAT = 0,53 zł 6,47 zł - 0,50 zł = 5,97 zł 5,97 zł + VAT = 6,39 zł
  2. Dopłata wymieniona w ust. 1 obowiązywać będzie w okresie od 2.03.2009 r. do 1.03.2010 r.

§2

  1. Dopłata o której mowa w §1 ust. 1 będzie przekazywana na konto Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Tychach po przedłożeniu noty obciążeniowej za faktyczne zużycie wody miesięcznie z dołu w terminie do 15 dnia następnego miesiąca.
  2. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Tychach, otrzymując dopłatę jest zobowiązane prowadzić ewidencję księgową (ilościowo-wartościową) w sposób umożliwiający określenie ilości zużywanej wody.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§4

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 2.03.2009 r.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.02.26
Data udostępnienia: 2009.03.10 20:57:42
Liczba odwiedzin strony: 949 (ostatnie odwiedziny 2021.06.09 19:34:32)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny