Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2009 roku

Uchwała nr XLIII/300/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.03.2009 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) oraz wkładu pieniężnego do spółki z o.o. "PGK Partner" w Lędzinach w postaci środków niematerialnych i prawnych stanowiących własność gminy Lędziny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "g" ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki z o.o. "PGK Partner" z siedzibą w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 47, wymienionych poniżej środków niematerialnych i prawnych, stanowiących własność gminy Lędziny, a dotyczących działań związanych ze złożeniem wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności Projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Lędziny".

Lp. Wyszczególnienie Wartość
1 Dokumenty składające się na wniosek o dofinansowanie z załącznikami, tj.: z  wielowariantowym projektem koncepcyjnym, studium wykonalności, analizami ekonomiczno-finansowymi, harmonogramami przetargów i realizacji inwestycji - wraz z kolejnymi aktualizacjami 1 045 464,15
2 Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z kolejnymi aktualizacjami, dla kontraktów:
- W1 - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków "Ziemowit" oraz adaptacja oczyszczalni ścieków "Hołdunów",
- W2 - Budowa sieci kanalizacyjnej w Lędzinach.
269 393,32
3 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla kontraktów:
- TA1 - Inżynier kontraktu,
- TA2 - Asysta techniczna podczas realizacji projektu.
20 130,00
4 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla kontraktu:
- S1 - Zakup wielofunkcyjnego samochodu specjalistycznego.
8 540,00
Razem: 1 343 527,47

§2

Wyrazić zgodę na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Partner" z siedzibą w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 47 w wysokości 72,53 zł.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.03.26
Data udostępnienia: 2009.03.31 20:25:46
Liczba odwiedzin strony: 975 (ostatnie odwiedziny 2021.06.09 19:33:57)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny