Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2009 roku

Uchwała nr XLIII/301/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.03.2009 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) oraz wkładu pieniężnego do spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Partner" w Lędzinach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "g" ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Partner" z siedzibą w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 47, wymienionego w §3 niniejszej uchwały.

§2

Przekazanie następuje w wartościach netto wartości początkowej pomniejszonej o umorzenie.

§3

Lp. Wyszczególnienie Grupa śr. trwałych Stawka amortyzacji % Wartość początkowa PLN Umorzenie do marca 2009 r. PLN Wartość netto PLN kol. 5 - kol. 6
1 2 3 4 5 6 7
  Sieć kanalizacyjna:                
1 osiedle Długosza 2 4,5 755 000,00 33 975,00 721 025,00
2 ul. Fredry 2 4,5 52 810,84 7 723,59 45 087,25
3 ul. Gajowa 2 4,5 110 473,73 6 214,16 104 259,57
4 ul. Palmowa 2 4,5 247 985,21 2 789,82 245 195,39
5 ul. Podgórna 2 4,5 268 321,79 15 093,11 253 228,68
6 ul. Zacisze 2 4,5 53 954,12 3 034,93 50 919,19
Ogółem: 1 488 545,69 68 830,61 1 419 715,08

§4

Wyrazić zgodę na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Partner" z siedzibą w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 47 w wysokości 84,92 zł.

§5

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.03.26
Data udostępnienia: 2009.03.31 20:25:46
Liczba odwiedzin strony: 877 (ostatnie odwiedziny 2021.06.09 19:33:56)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny