Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2009 roku

Uchwała nr XLIII/305/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.03.2009 w sprawie kontynuacji realizacji projektu systemowego pod nazwą "Od aktywnej integracji do zatrudnienia - aktywizacja społeczno-zawodowa beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez EFS

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Kontynuować realizację projektu systemowego, o którym mowa w uchwale nr XXVII/181/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 24 kwietnia 2008 roku.

§2

Całkowita wartość projektu w roku 2009 wynosi 191 919,00 zł, z czego:

  • kwota 171 767,50 zł stanowi dotacja rozwojowa, która zostanie przekazana gminie przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu,
  • kwota 20 151,50 zł stanowi wkład własny gminy, który zostanie wyasygnowany ze środków bieżących na realizację zadań własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach.

§3

Wykonanie uchwały powierzyć burmistrzowi miasta Lędziny.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.03.26
Data udostępnienia: 2009.03.31 20:25:46
Liczba odwiedzin strony: 877 (ostatnie odwiedziny 2021.06.09 19:33:56)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny