Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2009 roku

Uchwała nr XLIII/306/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.03.2009 w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania na terenie miasta Lędziny do stanu faktycznego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 30 1 i 2 ustawy z dnia 16.07.1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. 2003, nr 159, poz. 1547 ze zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

Dostosować opis granic obwodów głosowania przyjętych uchwałą Rady Miasta Lędziny nr CCCIX/08/02 z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie podziału miasta na obwody głosowania, do stanu faktycznego bez zmiany granic obwodów poprzez:

  1. uporządkowanie wykazu ulic, przez zmiany numeracji w:
    • obwodzie nr 4 w ul. Grunwaldzkiej w nr parzystych od nr 26 do nr 60 wprowadza się zmianę na:. nr parzyste od nr 20 do 60, w ul. Hołdunowskiej nr 38, 42, 44, 48, 50, 52, 54 wprowadza się zmianę na: ul. Hołdunowską nr 38 oraz parzyste od nr 42 do nr 54,
    • obwodzie nr 5 w ul. 25-Lecia nr 2, 3, 8, 9, 10, 12 wprowadza się zmianę w numeracji na: ul. 25-Lecia nr 2, 3 oraz od nr 8 do nr 12,
  2. zmianę nazwy części ulicy Ratusz przyjętej uchwałą Rady Miasta Lędziny nr XL/268/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Ratusz w Lędzinach gdzie:
    • w obwodzie nr 1 odpowiednio zmianie ulegają: ul. Ratusz nr 3a na Spacerową nr 3, ul. Ratusz nr 12 na Spacerową nr 1, ul. Ratusz nr 6 na Spacerową nr 5, ul. Ratusz nr 8 na Spacerową nr 7, ul. Ratusz nr 4 na Spacerową nr 4, ul. Ratusz nr 5 na Spacerową nr 8.

§2

Przyjąć tekst jednolity podziału miasta na obwody głosowania, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz jej treść zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń na terenie gminy.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIII/306/09

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (31 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.03.26
Data udostępnienia: 2009.03.31 20:25:46
Liczba odwiedzin strony: 929 (ostatnie odwiedziny 2021.06.12 05:56:46)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny