Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2009 roku

Uchwała nr XLIII/313/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.03.2009 w sprawie likwidacji Izby Porodowej stanowiącej jednostkę organizacyjną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 36 oraz art. 43 ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007, nr 14, poz. 89 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

Stawia się w stan likwidacji Izbę Porodową stanowiącą jednostkę organizacyjną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach.

§2

Zakończenie działalności medycznej Izby Porodowej nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§3

Od dnia zakończenia działalności medycznej zadania objęte zakresem działania Izby realizowane będą w sposób zapewniający nieprzerwane, bez ograniczenia ich dostępności i warunków udzielania świadczeń przez: Szpital Miejski w Mysłowicach, Szpital Wojewódzki w Tychach, Szpital Powiatowy w Pszczynie i Szpital Powiatowy Mikołowie.

§4

Mienie znajdujące się w dyspozycji Izby (składniki materialne i niematerialne) zostanie przejęte przez Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach.

§5

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.03.26
Data udostępnienia: 2009.03.31 20:25:46
Liczba odwiedzin strony: 863 (ostatnie odwiedziny 2021.06.09 19:33:55)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny