Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2009 roku

Uchwała nr XLVI/316/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 23.04.2009 w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami), po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej oraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, Rada Miasta uchwala:

§1

Rozpatrzyć sprawozdanie burmistrza miasta Lędziny z wykonania budżetu miasta za 2008 r., łącznie ze sprawozdaniami z wykonania planów finansowych przekazanych ustawowo zadań publicznych i wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Zestawienie wykonania budżetu miasta Lędziny za 2008 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Po rozpatrzeniu sprawozdania udzielić burmistrzowi miasta absolutorium za okres od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVI/316/09

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (26 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.04.23
Data udostępnienia: 2009.04.24 17:06:58
Liczba odwiedzin strony: 1524 (ostatnie odwiedziny 2021.06.09 19:27:51)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny