Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2009 roku

Uchwała nr XLVI/318/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 23.04.2009 w sprawie odstąpienia od współorganizacji i współfinansowania Piastowskiego Parku Przemysłowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Odstąpić od współorganizacji i współfinansowania Piastowskiego Parku Przemysłowego.

§2

Wykaz działek użyczonych Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych na potrzeby organizacji Piastowskiego Parku Przemysłowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Tracą moc następujące uchwały:

  1. uchwała nr XXXI/180/04 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.12.2004 w sprawie przystąpienia do współorganizacji parku przemysłowego,
  2. uchwała nr XXXII/187/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.01.2005 w sprawie przeznaczenia gruntów oraz budynków byłej Scholi Nostra na potrzeby tworzenia Parku Przemysłowego,
  3. uchwała nr XXXII/188/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.01.2005 w sprawie przeznaczenia gruntów będących w zasobach gminy Lędziny na potrzeby tworzenia Parku Przemysłowego,
  4. uchwała nr XXXIII/191/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 14.02.2005 w sprawie przystąpienia gminy Lędziny do realizacji działania "Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, poprzez przystąpienie do tworzenia i uczestnictwo w organizacji rozwoju Piastowskiego Parku Przemysłowego,
  5. uchwała nr XXXIII/192/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 14.02.2005 w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości położonych w Lędzinach na rzecz Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych z przeznaczeniem na tworzenie i rozwój Piastowskiego Parku Przemysłowego z późniejszymi zmianami,
  6. uchwała nr XXXIX/241/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.08.2005 w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości położonych w Lędzinach na rzecz Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych z przeznaczeniem na tworzenie i rozwój Piastowskiego Parku Przemysłowego z późniejszymi zmianami,
  7. uchwała nr XXXIX/242/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.08.2005 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/192/05 z dnia 14.02.2005 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości położonych w Lędzinach na rzecz Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych z przeznaczeniem na tworzenie i rozwój Piastowskiego Parku Przemysłowego,
  8. uchwała nr XL/265/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 13.10.2005 w sprawie współfinansowania projektu pn. Piastowski Park Przemysłowy.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVI/318/09

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (27 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.04.23
Data udostępnienia: 2009.04.24 17:06:58
Liczba odwiedzin strony: 961 (ostatnie odwiedziny 2021.06.09 19:33:55)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny