Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2009 roku

Uchwała nr XLVI/319/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 23.04.2009 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składników majątku gminy Lędziny na rzecz samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 16g ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., nr 54, poz. 654 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na nieodpłatne przekazanie poniższych składników majątku gminy Lędziny na rzecz samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach:

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVI/319/09

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (29 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVI/319/09

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (29 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVI/319/09

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (27 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.04.23
Data udostępnienia: 2009.04.24 17:06:58
Liczba odwiedzin strony: 1088 (ostatnie odwiedziny 2021.06.11 17:29:06)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny