Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2009 roku

Uchwała nr XLVI/320/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 23.04.2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Hołdunowskiej i Gwarków w Lędzinach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miasta uchwala:

§1

Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach określonych na załączniku graficznym w skali 1:10 000 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§2

Zakres ustaleń planu wynika z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.04.23
Data udostępnienia: 2009.05.02 22:43:38
Liczba odwiedzin strony: 896 (ostatnie odwiedziny 2021.06.09 19:33:15)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny