Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2009 roku

Uchwała nr XLVII/326/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.05.2009 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Lędzinach, obręb Goławiec, w rejonie ul. Goławieckiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" i art. 58 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na nabycie nieruchomości położonej w Lędzinach, obręb Goławiec, karta mapy 3, w rejonie ul. Goławieckiej, stanowiącej część działki o numerze 160 o pow. około 0,4500 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr 1029 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach, z przeznaczeniem pod budowę szkolnego kompleksu sportowego.

§2

Środki pieniężne na nabycie nieruchomości określonej w §1 zostaną wypłacone z budżetu miasta dział 700 rozdział 70005 §6060.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.05.29
Data udostępnienia: 2009.06.10 18:28:42
Liczba odwiedzin strony: 840 (ostatnie odwiedziny 2021.06.09 19:33:15)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny