Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2009 roku

Uchwała nr XLVII/328/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.05.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie - na czas oznaczony 10 lat - kolejnej umowy w przedmiocie użyczenia na rzecz Fundacji Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki w Lędzinach nieruchomości stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach, z przeznaczeniem na działalność statutową fundacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na zawarcie - na czas oznaczony 10 lat - kolejnej umowy w przedmiocie użyczenia na rzecz Fundacji Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki w Lędzinach nieruchomości stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach, obręb Lędziny, k.m. 4 przy ul. Lędzińskiej, oznaczonej działkami numer: 2431/157, 675/148, 2257/148, 2260/147, 2263/146, 2265/145, 2272/143 o łącznej powierzchni 1,6846 ha, zabudowanej budynkiem rekreacyjno-sportowym "Centrum" (za wyjątkiem części powierzchni budynku na drugim piętrze, zajętej przez Zespół Pracowni Rehabilitacyjnych Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej), budynkiem magazynu (za wyjątkiem budynku biurowego będącego siedzibą Polskiego Związku Wędkarskiego - Koło nr 32 w Lędzinach), z przeznaczeniem na działalność statutową fundacji. Własność powyższej nieruchomości wpisana jest na rzecz gminy Lędziny w księgach wieczystych nr KA1T/00022427/9 oraz KA1T/00032079/7 prowadzonych przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.05.29
Data udostępnienia: 2009.06.10 18:28:42
Liczba odwiedzin strony: 838 (ostatnie odwiedziny 2021.06.09 19:33:15)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny