Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2009 roku

Uchwała nr XLVII/332/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.05.2009 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą "Dziennikarstwo - sposób na życie" w ramach priorytetu IX, działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na terenach wiejskich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Przystąpić do realizacji projektu pod nazwą "Dziennikarstwo - sposób na życie" w ramach priorytetu IX, działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na terenach wiejskich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

§2

Całkowita wartość projektu w 2009 r. wynosi 41 900,00 zł i stanowi w całości dotację, która zostanie przekazana gminie przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.05.29
Data udostępnienia: 2009.06.10 18:28:42
Liczba odwiedzin strony: 842 (ostatnie odwiedziny 2021.06.10 07:31:45)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny