Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2009 roku

Uchwała nr XLVIII/336/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 18.06.2009 w sprawie przystąpienia do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Tychach oraz nieodpłatnego nabycia od gminy Tychy akcji w kapitale zakładowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "f" ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 4a ust. 9 ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. nr 171, poz. 1397 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

Przystąpić do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Tychach.

§2

Nabyć nieodpłatnie akcje w kapitale zakładowym Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Tychach w ilości 300 178 akcji stanowiących 5,05% łącznej liczby akcji będących przedmiotem podziału.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.06.18
Data udostępnienia: 2009.07.06 23:50:35
Liczba odwiedzin strony: 803 (ostatnie odwiedziny 2021.06.10 05:32:36)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny