Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2009 roku

Uchwała nr XLIX/343/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.08.2009 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 ze zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

  1. Dokonać zmiany w dochodach budżetowych o kwotę + 70 000 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1.
  2. Dokonać zmiany w wydatkach budżetowych o kwotę per saldo + 70 000 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2.
  3. Dokonać zmiany w wydatkach GFOŚiGW o kwotę ± 265 000 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 3.
  4. Dokonać zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI) dla miasta Lędziny na lata 2009-2011, którego ujednoliconą wersję stanowi załącznik nr 4.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX/343/09

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (68 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIX/343/09

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (80 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIX/343/09

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (72 KB).

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLIX/343/09

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (68 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.08.27
Data udostępnienia: 2009.09.21 18:20:54
Liczba odwiedzin strony: 789 (ostatnie odwiedziny 2021.06.09 19:32:08)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny