Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2009 roku

Uchwała nr XLIX/350/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.08.2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Lędziny dla gminy Goczałkowice Zdrój poszkodowanej w wyniku powodzi, która miała miejsce w dniach 24/25 czerwca 2009

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5, art. 175 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005 r., nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miasta uchwala:

§1

  1. Udzielić bezzwrotnej pomocy finansowej z budżetu gminy Lędziny w formie dotacji celowej w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) dla gminy Goczałkowice Zdrój z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi, która miała miejsce w dniach 24/25 czerwca 2009 r.
  2. Upoważnić burmistrza miasta do podpisania stosownej umowy z wójtem w/w gminy określającej tryb i terminy przekazania i rozliczenia dotacji celowej.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.08.27
Data udostępnienia: 2009.09.21 18:20:54
Liczba odwiedzin strony: 836 (ostatnie odwiedziny 2021.06.09 19:31:47)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny