Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2009 roku

Uchwała nr L/356/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 24.09.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy w przedmiocie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny, położonych w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na zawarcie kolejnej umowy w przedmiocie wydzierżawienia - na czas oznaczony trzech lat osobie fizycznej - nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny, położonych w Lędzinach, obręb Lędziny, k.m. 12 i 10 oznaczonych jako:
  • działka numer 112/22 o pow. 1,8037 ha,
  • działka numer 113/22 o pow. 0,4452 ha,
  • działka numer 185/11 o pow. 0,8350 ha,
  • działka numer 254/64 o pow. 0,3900 ha,
  • działka numer 270/64 o pow. 0,3710 ha,
  • część działki numer 123/22 o pow. 0,6395 ha,

z przeznaczeniem wyłącznie na cele upraw rolnych. Własność powyższych nieruchomości zapisana jest na rzecz gminy Lędziny w KW KA1T/00021882/9 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.09.24
Data udostępnienia: 2009.10.02 15:29:43
Liczba odwiedzin strony: 836 (ostatnie odwiedziny 2021.06.09 19:31:31)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny