Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2009 roku

Uchwała nr LIII/384/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 3.12.2009 w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lędzinach pn. MZOZ w Lędzinach w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. "Montaż kolektorów słonecznych dla potrzeb wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynku Przychodni Specjalistycznej zlokalizowanej przy ul. Pokoju 17"

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 86 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późń. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Udzielić poręczenia finansowego pożyczki zaciągniętej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pn. MZOZ w Lędzinach w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 31 892,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: "Montaż kolektorów słonecznych dla potrzeb wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynku Przychodni Specjalistycznej zlokalizowanej przy ul. Pokoju 17".

§2

Poręczenie obejmuje spłatę rat pożyczki wraz z należnymi odsetkami i kosztami, przez cały okres spłaty pożyczki tj. od 2010 roku do 2012 roku.

§3

Spłata ewentualnych zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia następować będzie z dochodów własnych gminy.

§4

Wykonanie uchwały powierzyć burmistrzowi miasta.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.12.03
Data udostępnienia: 2009.12.21 21:42:50
Liczba odwiedzin strony: 839 (ostatnie odwiedziny 2021.06.09 19:30:46)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny