Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2009 roku

Uchwała nr LIV/389/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2009 w sprawie zmiany uchwały nr LXIII/08/03 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.08.2003 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 70 poz. 473 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr LXIII/08/03 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.08.2003 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w następujący sposób:

  1. pkt 2.1 ppkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: na terenie targowisk (za wyjątkiem części zadaszonej targowiska podczas organizowanych festynów i imprez masowych odbywających się w dni nie będące dniami targowymi określonymi w uchwale Rady Miasta),
  2. w pkt 2.1 wykreśla się ppkt 5.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.12.28
Data udostępnienia: 2010.01.07 23:06:57
Liczba odwiedzin strony: 868 (ostatnie odwiedziny 2021.06.09 19:30:33)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny