Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Uchwały Rady Miasta z 2015 roku

Uchwały Rady Miasta z 2014 roku

Uchwały Rady Miasta z 2013 roku

Uchwały Rady Miasta z 2012 roku

Uchwały Rady Miasta z 2011 roku

Uchwały Rady Miasta z 2010 roku

Uchwały Rady Miasta z 2009 roku

Uchwały Rady Miasta z 2008 roku

Uchwały Rady Miasta z 2007 roku

Uchwały Rady Miasta z 2006 roku

Uchwały Rady Miasta z 2005 roku

Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwały Rady Miasta z 2003 roku

Uchwała Przedmiot
XXIV/12/02
z dnia 27.12.2002
w sprawie zaciągnięcia pożyczki od gminy Bieruń
XXIII/12/02
z dnia 27.12.2002
w sprawie ustanowienia hipoteki umownej na nieruchomościach będących własnością gminy Lędziny
XXII/12/02
z dnia 27.12.2002
w sprawie zmiany przeznaczenia kredytu z BOŚ SA O/Katowice
XXI/12/02
z dnia 27.12.2002
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2002 rok
XX/12/02
z dnia 27.12.2002
w sprawie rekomendacji burmistrza miasta pana Władysława Trzcińskiego
XIX/12/02
z dnia 27.12.2002
w sprawie przyjęcia Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach
XVIII/12/02
z dnia 27.12.2002
w sprawie przystąpienia do związku komunalnego pod nazwą Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach
XVII/12/02
z dnia 27.12.2002
w sprawie przystąpienia miasta Lędziny do Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce
XVI/12/02
z dnia 27.12.2002
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny
XV/12/02
z dnia 12.12.2002
w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla gminy Lędziny
XIV/12/02
z dnia 12.12.2002
w sprawie upoważnienia burmistrza miasta do podpisania umów
XIII/12/02
z dnia 12.12.2002
w sprawie upoważnienia burmistrza miasta do zaciągania zobowiązań obciążających budżet miasta Lędziny
XII/12/02
z dnia 12.12.2002
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2002 rok
XI/12/02
z dnia 12.12.2002
w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, ich poboru oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
X/12/02
z dnia 12.12.2002
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2003
IX/12/02
z dnia 12.12.2002
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów, opłaty administracyjnej oraz poboru i zwolnień z podatków i opłat lokalnych na 2003 rok
VIII/12/02
z dnia 12.12.2002
w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji dla podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
VII/11/02
z dnia 28.11.2002
w sprawie określenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Lędziny Władysława Trzcińskiego
VI/11/02
z dnia 28.11.2002
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XLVIII/04/99 z dnia 29.04.1999 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych i członków komisji spoza Rady
V/11/02
z dnia 28.11.2002
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza Miasta Lędziny Władysława Trzcińskiego
IV/11/02
z dnia 28.11.2002
w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Statutu Gminy Miejskiej Lędziny
III/11/02
z dnia 28.11.2002
w sprawie wyboru członków komisji stałych Rady
II/11/02
z dnia 19.11.2002
w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta IV kadencji
I/11/02
z dnia 19.11.2002
w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miasta IV kadencji
CCCXXXI/09/02
z dnia 26.09.2002
w sprawie przetargowej sprzedaży nieruchomości położonej przy zbiegu ulic Palmowej i 25-lecia w Lędzinach
CCCXXX/09/02
z dnia 26.09.2002
w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej długoterminowej z WFOŚ i GW w Katowicach
CCCXXIX/09/02
z dnia 26.09.2002
w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej długoterminowej z NFOŚ i GW w Warszawie
CCCXXVIII/09/02
z dnia 26.09.2002
w sprawie zmiany w uchwale nr CCLXXXV/04/02 z dnia 4.04.2002 Rady Miasta dotyczącej zaciągnięcia kredytu preferencyjnego długoterminowego z Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie o/ w Katowicach
CCCXXVII/09/02
z dnia 26.09.2002
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2002 rok
CCCXXVI/09/02
z dnia 26.09.2002
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta nr CXLV/08/2000 z dnia 31.08.2000 r w sprawie określenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Lędziny mgr inż. Mariusza Żołny
CCCXXV/09/02
z dnia 26.09.2002
w sprawie prowadzenia ewidencji osób sprzedających złom metali nieżelaznych, złom pochodzący z infrastruktury komunalnej oraz źródeł pochodzenia, przez przedsiębiorców prowadzących skup złomu na terenie Gminy Lędziny
CCCXXIV/09/02
z dnia 26.09.2002
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 178 udziałów gminy Lędziny w Rejonie Energetycznym Mikołów GZE Sp. z o.o.
CCCXXIII/09/02
z dnia 26.09.2002
w sprawie przekazania na rzecz PGK "Partner" w Lędzinach nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny
CCCXXII/09/02
z dnia 26.09.2002
w sprawie "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny"
CCCXXI/09/02
z dnia 26.09.2002
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Blych 2 w Lędzinach
CCCXX/09/02
z dnia 26.09.2002
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży działki nr 1268/1
CCCXIX/09/02
z dnia 26.09.2002
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży działki nr 3156/133
CCCXVIII/09/02
z dnia 26.09.2002
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży części działki nr 1028/422
CCCXVII/08/02
z dnia 8.08.2002
w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej
CCCXVI/08/02
z dnia 8.08.2002
w sprawie powołania członka Zarządu Miasta
CCCXV/08/02
z dnia 8.08.2002
w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej
CCCXIV/08/02
z dnia 8.08.2002
w sprawie odwołania z członka Zarządu Miasta pana Jerzego Miśka
CCCXIII/08/02
z dnia 8.08.2002
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Jerzego Miśka
CCCXII/08/02
z dnia 8.08.2002
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Stefana Stachoń
CCCXI/08/02
z dnia 8.08.2002
w sprawie akceptacji rozbudowy systemu kanalizacji w Lędzinach w ramach ochrony środowiska
CCCX/08/02
z dnia 8.08.2002
w sprawie przetargowej sprzedaży działki handlowo-usługowej położonej przy ul. Fredry w Lędzinach
CCCIX/08/02
z dnia 8.08.2002 
w sprawie podziału Miasta Lędziny na obwody głosowania
CCCVIII/07/02
z dnia 4.07.2002
w sprawie podziału Miasta Lędziny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta w Lędzinach
CCCVII/06/02
z dnia 27.06.2002
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2002 rok
CCCVI/06/02
z dnia 27.06.2002
w sprawie przejęcia niektórych zadań dotyczących zagadnień paszportowych przez Gminę Lędziny
CCCV/06/02
z dnia 27.06.2002
w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lędziny
CCCIV/06/02
z dnia 27.06.2002
w sprawie przystąpienia do zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny
CCCIII/06/02
z dnia 27.06.2002
w sprawie przystąpienia do zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny
CCCII/06/02
z dnia 27.06.2002
w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonych w Lędzinach przy ul. Fredry
CCCI/05/02
z dnia 29.05.2002
w sprawie zmiany uchwały nr CLXXVIII/12/2000 z dnia 28.12.2000 roku
CCC/05/02
z dnia 29.05.2002
w sprawie zaskarżenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego nr PN-N-0911/180/R/02 z dnia 10.05.2002 roku
CCXCIX/05/02
z dnia 29.05.2002
w sprawie zatwierdzenia planu inwestycyjnego na rok 2003
CCXCVIII/05/02
z dnia 29.05.2002
w sprawie partycypacji w kosztach modernizacji drogi powiatowej – ulica Szenwalda w Lędzinach
CCXCVII/05/02
z dnia 29.05.2002
w sprawie nieodpłatnego przekazania na własność instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna sprzętu komputerowego
CCXCVI/05/02
z dnia 29.05.2002
w sprawie zmiany uchwały nr CLXXVII/12/2000 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2000 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich przyznawania
CCXCV/05/02
z dnia 29.05.2002
w sprawie zamiany gruntów
CCXCIV/05/02
z dnia 29.05.2002
w sprawie przeznaczenia gruntów rolnych do zalesienia
CCXCIII/05/02
z dnia 29.05.2002
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2002 rok
CCXCII/04/02
z dnia 25.04.2002
w sprawie przeznaczenia gruntów rolnych do zalesienia
CCXCI/04/02
z dnia 25.04.2002
w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków tej sprzedaży, zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi napojami
CCXC/04/02
z dnia 25.04.2002
w sprawie przetargowej sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Lędzińskiej w Lędzinach
CCLXXXIX/04/02
z dnia 25.04.2002
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Lędziny
CCLXXXVIII/04/02
z dnia 25.04.2002
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lędziny za 2001 rok
CCLXXXVII/04/02
z dnia 4.04.2002
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2002 rok
CCLXXXVI/04/02
z dnia 4.04.2002
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Długosza w Lędzinach
CCLXXXV/04/02
z dnia 4.04.2002
w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego długoterminowego z Banku Ochrony środowiska SA w Warszawie Oddział w Katowicach
CCLXXXIV/04/02
z dnia 4.04.2002
w sprawie przyjęcia stanowiska w przedmiocie komercjalizacji Rejonowych Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji na terenie województwa śląskiego
CCLXXXIII/04/02
z dnia 4.04.2002
w sprawie udzielania jednorazowej dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Konserwacji Mapy Andrzeja Hindenberga
CCLXXXII/04/02
z dnia 4.04.2002
w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności
CCLXXXI/04/02
z dnia 4.04.2002
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
CCLXXX/02/02
z dnia 28.02.2002
w sprawie zamiany gruntów
CCLXXIX/02/02
z dnia 28.02.2002
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Anny Patalong
CCLXXVIII/02/02
z dnia 28.02.2002
w sprawie budżetu miasta Lędziny na 2002 rok
CCLXXVII/01/02
z dnia 31.01.2002
w sprawie zmiany uchwały nr CCLXV/11/01 z dnia 22.11.2001 dotyczącej wysokości opłat administracyjnych
CCLXXVI/01/02
z dnia 31.01.2002
w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej w celu wykonywania zadań własnych gminy, zadań własnych o charakterze obowiązkowym oraz zadań zleconych gminie

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.02.02
Data udostępnienia: 2015.02.02 18:05:20
Liczba odwiedzin strony: 4015 (ostatnie odwiedziny 2021.06.12 20:21:02)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny