Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Załącznik nr 6 do uchwały nr CCLXXXVIII/04/02

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2001 rok

Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Budżet wg uchwał RM Budżet po zmianach Wykonanie
[zł] %
      Wydatki        
600     Transport i łączność 292 732 315 232 292 732 92,86
  60014   Drogi publiczne powiatowe 292 732 292 732 292 732 100,00
  4270 Zakup usług remontowych 257 732 282 139 282 139 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 35 000 10 593 10 593 100,00
60017   Drogi wewnętrzne 22 500
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych - droga transportu
rolnego Ratusz - Olszyce
22 500
750     Administracja publiczna 19 551 19 551 19 551 100,00
  75020   Starostwa powiatowe 19 551 19 551 19 551 100,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników
15 300 15 300 15 300 100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 000 1 000 1 000 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 280 2 280 2 280 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 350 350 350 100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
621 621 621 100,00
853     Opieka społeczna 10 000 10 000 100,00
  85395   Pozostała działalność 10 000 10 000 100,00
  3030 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 108 6 108 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 892 3 892 100,00
      Razem wydatki 312 283 344 783 322 283 93,47

Powrót do treści uchwały

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2002.04.25
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:04
Liczba odwiedzin strony: 686 (ostatnie odwiedziny 2020.07.03 04:12:36)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny