Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Załącznik nr 7 do uchwały nr CCLXXXVIII/04/02

Dodatni wynik finansowy na 31.12.2001 r.

§ Wyszczególnienie Budżet wg uchwał RM Budżet po zmianach Wykonanie [zł]
  Dochody ogółem 23 806 538  25 037 344  23 535 205
  Wydatki ogółem 24 563 138  25 505 844  23 359 297
  Wynik finansowy - 756 600 - 468 500 + 175 908
  Przychody      
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek
i kredytów na rynku krajowym
+ 800 000 + 500 000 + 500 000
955 Przychody z tytułu innych rozliczeń
krajowych
+ 306 700 + 306 000 + 506 758
  Ogółem przychody + 1 106 700 + 806 700 + 1 006 758
  Rozchody      
991 Udzielone pożyczki i kredyty - 43 400  - 31 500 - 26 600
992 Spłaty otrzymanych krajowych
pożyczek i kredytów
- 306 700   - 306 700 - 506 700
  Ogółem rozchody - 350 100 - 338 200 - 533 300
  Per saldo przychodów i rozchodów + 756 600 + 468 500 + 473 458

Powrót do treści uchwały

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2002.04.25
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:04
Liczba odwiedzin strony: 704 (ostatnie odwiedziny 2020.06.29 10:23:42)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny