Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Załącznik nr 9 do uchwały nr CCLXXXVIII/04/02

Rozliczenie GFOŚ i GW za 2001 rok

§ Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie
[zł] %
  Przychody      
  BO 101 168 101 168 100,00
  Zobowiązania z 2000 roku - 7 358 - 7 358 100,00
069 Wpływy z różnych opłat: 22 000 50 793 230,88
  - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach 20 000 42 672 213,36
- wpływy z WIOŚ K-ce 2 000
- wpływy ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 8 121
092 Pozostałe odsetki - wpływy własne 8 000 4 535 56,69
  Razem przychody 123 810 149 138 120,46
  Wydatki      
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
- dopłaty do piecy c.o.
11 810
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - ochrona gruntów rolnych 14 000 10 712 76,51
4300 Zakup usług pozostałych: 4 000 1 412 35,30
  - prowizja bankowa 1 500 420 28,00
- badanie gleb i zanieczyszczeń 2 500 992 39,68
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- kanalizacja ul. Ratusz - II etap
44 000 38 405 87,28
6270 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
50 000 50 000 100,00
  Razem wydatki 123 810 100 529 81,20

Przychody - Wydatki = R-k bank. 149 138 - 100 529 = 48 609 zł

Powrót do treści uchwały

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2002.04.25
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:04
Liczba odwiedzin strony: 707 (ostatnie odwiedziny 2020.07.03 04:33:33)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny