Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Uchwała nr CCC/05/02 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.05.2002 w sprawie zaskarżenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego nr PN-N-0911/180/R/02 z dnia 10.05.2002 roku

Na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta postanawia:

  1. Zaskarżyć do NSA Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach z siedzibą w Gliwicach, rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr PN-N- 0911/180/R/02 z dnia 10.05.2002 stwierdzające nieważność uchwały nr CCLXXXII/04/02 z dnia 04.04.2002 roku w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności w części dotyczącej pkt II ppkt 4 lit b oraz ppkt 5 załącznika do przedmiotowej uchwały.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2002.05.29
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:05
Liczba odwiedzin strony: 1048 (ostatnie odwiedziny 2020.08.02 06:17:56)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny