Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2003 roku

Uchwała nr XXVII/01/03 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.01.2003 w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla gminy Lędziny

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72, poz. 747), na wniosek burmistrza miasta Lędziny po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i Planowania Przestrzennego, Rada Miasta uchwala:

§1

Zatwierdzić taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Lędziny dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Za wykonanie uchwały odpowiedzialny jest burmistrz miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 lutego 2003 r.

Załącznik do uchwały nr XXVII/01/03

Taryfy dla odbiorców wody na terenie gminy Lędziny

Stawka VAT 7%, jednostka miary: zł/m3.

Cena 1 m3 dostarczanej wody Cena 1 m3 odbieranych ścieków
  cena netto cena brutto cena netto cena brutto
gospodarstwa domowe 3,63 3,88 3,52 3,77
pozostali odbiorcy 3,63 3,88 - -

Opłata stała - miesięczna - dla odbiorców posiadających zainstalowany wodomierz - uzależniona jest od przekroju wodomierza zainstalowanego na danym przyłączu.

Średnica przyłącza Opłata netto/szt. Opłata brutto/szt.
15 mm - 20 mm 6,80 zł 7,28 zł
25 mm 9,29 zł 9,94 zł
32 mm 10,42 zł 11,15 zł
40 mm 12,51 zł 13,39 zł
50 mm 19,59 zł 20,96 zł
65 mm 22,15 zł 23,70 zł
80 mm 24,55 zł 26,27 zł
100 mm 26,97 zł 28,86 zł
150 mm 37,69 zł 40,33 zł
200 mm 44,87 zł 48,01 zł
250 mm 53,46 zł 57,20 zł
300 mm 119,55 zł 127,92 zł

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2003.01.30
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:19
Liczba odwiedzin strony: 1013 (ostatnie odwiedziny 2020.05.30 15:54:04)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny