Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2003 roku

Uchwała nr XXX/02/03 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.02.2003 w sprawie planu modernizacji i remontów na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Lędziny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 21 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001, nr 72, poz. 747), na wniosek burmistrza miasta Lędziny po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i Planowania Przestrzennego, Rada Miasta uchwala:

§1

Plan modernizacji i remontów na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Lędziny dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Za wykonanie uchwały odpowiedzialny jest burmistrz miasta.

§3

Uchyla się uchwałę nr XXVI/01/03 z dnia 30.01.2003 roku w sprawie planu modernizacji i remontów na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Lędziny.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr XXX/02/03

Plan modernizacji sieci wodociągowej w gminie Lędziny na lata 2003-2007

Lp. Obiekt Średnica Długość [mb] Nakłady [zł]
I. Modernizacja sieci wodociągowej w 2003 roku
1 ul. Lędzińska 225/40 300 100 000
2 ul. Goławiecka - studnia wod. 150 15 20 000
3 ul. Zamoście 110/40 uzgod. 3 000
4 Przyłącza wod.     10 000
5 Studnia wodomierzowa - monitoring   1 kpl. 20 000
6 Reduktory + studnia   1 kpl. 50 000
7 Klarofoksy   1 kpl. 12 000
Suma 315 215 000
II. Modernizacja sieci wodociągowej w 2004 roku
1 ul. Lędzińska 225/40 450 150 000
2 ul. Zamoście 110/40 uzgod. 6 000
3 Przyłącza     10 000
4 Studnia wodomierzowa - monitoring   1 kpl. 20 000
5 Klarofoksy + studnia   1 kpl. 12 000
Suma 450 198 000
III. Modernizacja sieci wodociągowej w 2005 roku
1 ul. Lędzińska 225/40 470 120 000
2 ul. Zamoście 110/40 200 30 000
3 Przyłącza wod.     20 000
4 Studnia wodomierzowa - monitoring   1 kpl. 20 000
5 Klarofoksy   1 kpl. 12 000
Suma 670 202 000
IV. Modernizacja sieci wodociągowej w 2006 roku
1 ul. Lędzińska 225/40 350 80 000
2 ul. Zamoście 110/40 420 70 000
3 Przyłącza wod.     20 000
4 Studnia wodomierzowa - monitoring   1 kpl. 20 000
5 Klarofoksy   1 kpl. 12 000
Suma 770 202 000
V. Modernizacja sieci wodociągowej w 2007 roku
1 ul. Zamoście 110/40 990 160 000
2 Przyłącza wod.     20 000
3 Studnia wodomierzowa - monitoring   1 kpl. 25 000
Suma 990 205 000
Modernizacja sieci w latach 2003-2007 3 195 1 022 000
Suma wszystkich nakładów w latach 2003-2007 1 022 000

Plan legalizacji i zabudowy wodomierzy w gminie Lędziny na lata 2003-2007

Lp. Obiekt Średnica Sztuka Nakłady [zł]
2003 rok
1 przemysłowe 80-20 19 22 500
2 indywidualne 15-40 750 26 800
Suma 769 49 300
2004 rok
1 przemysłowe 80-20 40 54 000
2 indywidualne 15-40 750 26 800
Suma 790 80 800
2005 rok
1 przemysłowe 80-20 40 60 000
2 indywidualne 15-40 460 31 490
Suma 500 91 490
2006 rok
1 przemysłowe 80-20 50 75 000
2 indywidualne 15-40 460 32 897
Suma 510 107 897
2007 rok
1 przemysłowe 80-20 50 75 000
2 indywidualne 15-40 460 33 500
Suma 510 108 500
Razem 2003-2007 3 079 437 987

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2003.02.27
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:20
Liczba odwiedzin strony: 2471 (ostatnie odwiedziny 2021.04.16 06:11:17)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny