Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2003 roku

Uchwała nr XXXII/03/03 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.03.2003 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 155 poz. 1014 z późn. zm) oraz art. 420 ustawy z dnia 27.04.2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Dokonać zmiany w wydatkach GFOŚ i GW o kwotę + 50 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/03/03

Zmiany w wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w [zł]

Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Zwiększenia  Zmniejszenia
 900    

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

50 000 50 000
90011   Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej 50 000 50 000
3030 Różne opłaty na rzecz osób fizycznych   50 000
6270 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 50 000  
      RAZEM WYDATKI 50 000 50 000

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2003.03.27
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:20
Liczba odwiedzin strony: 985 (ostatnie odwiedziny 2020.06.03 11:35:44)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny