Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2003 roku

Uchwała nr XXXIV/04/03 Rady Miasta Lędziny z dnia 24.04.2003 w sprawie zmiany uchwały nr CXLVII/09/2000 z dnia 28.09.2000 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Kuchnia Miejska"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 15 poz. 148 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

W uchwale nr CXLVII/09/2000 z dnia 28.09.2000 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Kuchnia Miejska" w Lędzinach wprowadza się następujące zmiany:

 1. w pkt 2 dodaje się pkt c o następującym brzmieniu:
  "c. administrowanie targowiskiem miejskim",
 2. pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:
  "3. Wskazuje się:
  1. dział 853 "Opieka Społeczna" rozdział 85395 ,"pozostała działalność" jako rozdział budżetu gminy, z którym będzie się rozliczała jednostka budżetowa z dotychczasowej działalności,
  2. dział 900 "Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska" rozdział 90095 "pozostała działalność", z którym będzie się rozliczała jednostka budżetowa w zakresie administrowania targowiskiem miejskim",
 3. w pkt 5 i 6 wyrazy "Zarząd Miasta" zastępuje się wyrazami "Burmistrz Miasta".

§2

Nadać nowy statut jednostce budżetowej pod nazwą "Kuchnia Miejska", który zastępuje dotychczasową treść załącznika nr 1 do uchwały powołanej w §1.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.06.2003 r.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2003.04.24
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:21
Liczba odwiedzin strony: 1075 (ostatnie odwiedziny 2020.05.22 21:43:11)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny