Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2003 roku

Uchwała nr LIV/06/03 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.06.2003 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego inwestycyjnego na zakup nieruchomości gruntowej tzw. "Wopienki"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "c" i art. 58 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 15/2003 poz. 148 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Zaciągnąć kredyt długoterminowy inwestycyjny w wysokości 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) z przeznaczeniem na zakup przez gminę miejską Lędziny nieruchomości gruntowej tzw. "Wopienki" od Agencji Mienia Wojskowego Odział Terenowy Kraków ul. Bosacka 13 o powierzchni 25,8159 ha o numerach działek zgodnych z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Spłata kredytu będzie dokonana ze środków budżetowych - podatki i opłaty lokalne.

§3

Upoważnia się burmistrza miasta do negocjowania warunków i okresu spłaty kredytu z terminem nie dłuższym niż 6 lat oraz podpisania umów: kredytowej i zakupu.

§4

Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel "in blanco" i hipoteka ustanowiona na nieruchomości określonej w punkcie 1.

§5

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LIV/06/03

Wykaz działek położonych w Lędzinach przy ul. Wygody, obręb Lędziny, km. 9

    268/21       o pow. 0,6637 ha

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2003.06.26
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:29
Liczba odwiedzin strony: 981 (ostatnie odwiedziny 2020.06.03 10:33:53)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny