Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2003 roku

Uchwała nr LVIII/06/03 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.06.2003 w sprawie udzielania bonifikaty przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 4a ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 4.09.2001 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Dz. U. nr 120 z 2001 roku, poz. 1299), Rada Miasta uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na udzielenie Państwu Stefan Kryta i Maria Kryta 80% bonifikaty od opłaty za przekształcenie w prawo własności, przysługującego prawa użytkowania wieczystego działki nr 1687/410, 2068/387, 1984/409, 2029/418, 510/52, 547/51 o pow. 0,0708 ha obręb Hołdunów zapisanej w KW 10126 Sądu Rejonowego w Tychach, położonej w Lędzinach przy ul. Fredry.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2003.06.26
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:31
Liczba odwiedzin strony: 1011 (ostatnie odwiedziny 2020.05.22 21:43:01)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny