Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2003 roku

Uchwała nr XLVII/06/03 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.06.2003 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami "Master" Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "g" ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) w związku z art. 257 §2 ustawy z dnia 15.09.2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 z późn. zmianami) oraz na podstawie §14 ust. 8 pkt 9 umowy spółki uchwalonej w formie aktu notarialnego w dniu 26.01.1998 roku (Repertorium A nr 1031/98) oraz zmiany do umowy uchwalonej w dniu 19.12.2001 (Repertorium A nr 8435/2001), Rada Miasta uchwala:

§1

  1. Wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego MPGO "Master" Sp. z o.o. poprzez zaliczenie nakładów poniesionych przez gminę Lędziny w latach 1995-1996 na budowę oraz odpłatne korzystanie z wysypiska przy ul. Serdecznej w Tychach - Urbanowicach.
  2. Gmina Lędziny jako wspólnik obejmie łącznie 465 udziałów po 500,00 zł każdy, o łącznej wartości 232 500,00 zł.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2003.06.26
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:38
Liczba odwiedzin strony: 969 (ostatnie odwiedziny 2020.06.03 12:52:10)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny