Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2003 roku

Uchwała nr LXIII/08/03 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.08.2003 w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 147, poz. 1231 z późn. zm.), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4, ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. nr 62, poz. 718 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Określić zasady usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXIII/08/03

Zasady usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 1. Ustalając usytuowanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych kierowano się zasadą ograniczenia dostępności do alkoholu.
 2.  
  1. Sprzedaż napojów alkoholowych nie może być prowadzona w następujących miejscach:
   1. na terenie targowisk,
   2. na terenie placówek służby zdrowia,
   3. na terenie obiektów kultu religijnego,
   4. na terenie obiektów sportowych i użyteczności publicznej (za wyjątkiem festynów i imprez masowych),
   5. na terenie zakładów gastronomicznych, w których wydawane są obiady podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
  2. Sprzedaż napojów alkoholowych nie może być prowadzona w następujących punktach:
   1. w ruchomych punktach sprzedaży obwoźnej i okrężnej,
   2. na straganach tj. w tymczasowych punktach sprzedaży skonstruowanych z urządzeń przenośnych, służących do wyłożenia i sprzedaży towarów,
   3. w barach mlecznych,
   4. w punktach gastronomicznych gdzie nie są zapewnione warunki higieniczno-sanitarne.
  3. Sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) nie może być prowadzona w:
   1. pijalniach, barach piwnych, piwiarniach,
   2. barach turystycznych, szybkiej obsługi, smażalniach.
 3. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży może być prowadzona w:
  1. restauracjach, gospodach, zajazdach, karczmach,
  2. kawiarniach, barach kawowych, herbaciarniach, cukierniach, winiarniach,
  3. barach restauracyjnych, uniwersalnych, gastronomicznych, drink barach, pizzeriach,
  4. pubach.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2003.08.28
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:39
Liczba odwiedzin strony: 1015 (ostatnie odwiedziny 2020.06.04 07:56:25)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny