Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2003 roku

Uchwała nr LXX/09/03 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.09.2003 w sprawie zmiany w uchwale nr CCCXXIX/09/02 z dnia 26.09.2002 Rady Miasta dotyczącej zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej długoterminowej z NFOŚ i GW w Warszawie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "c" i art. 58 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 48 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15/2003 poz. 148 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Zmienić pkt 1 uchwały nr CCCXXIX/09/02 z dnia 26.09.2002 który otrzymuje brzmienie:
"Zaciągnąć z NFOŚ i GW w Warszawie pożyczkę preferencyjną długoterminową w wysokości 1 202 000 PLN (słownie: jeden milion dwieście dwa tysiące złotych) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Oczyszczalnia ścieków w Lędzinach dzielnica Hołdunów wraz z kolektorem doprowadzającym i odprowadzającym ścieki oczyszczone do odbiornika".

§2

Pozostałe punkty wymienionej wcześniej uchwały pozostają bez zmian.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2003.09.25
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:44
Liczba odwiedzin strony: 977 (ostatnie odwiedziny 2020.08.03 23:28:39)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny