Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2003 roku

Uchwała nr LXXIII/09/03 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.09.2003 w sprawie nabycia i przeznaczenia nieruchomości gruntowej tzw. "Wopienki"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Nabyć nieruchomość gruntową tzw. "Wopienkę" od Agencji Mienia Wojskowego Oddział Terenowy Kraków ul. Bosacka 13, o powierzchni 25,8159 ha.

§2

Nabyty teren zostanie przeznaczony na cele rekreacyjno-sportowe z możliwością prowadzenia na tym terenie działalności usługowej.

§3

Stosowna zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny zostanie dokonana do dnia 30 czerwca 2004 roku.

§4

Zgodnie z uchwałą nr LIV/06/03 Rady Miasta z dnia 26.06.2003 roku koszt nabycia łącznie z opłatami wynikającymi z podpisania aktu notarialnego nie może przekroczyć kwoty 1 000 000 zł (jeden milion złotych).

§5

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2003.09.25
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:44
Liczba odwiedzin strony: 985 (ostatnie odwiedziny 2020.06.04 12:08:56)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny