Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2003 roku

Uchwała nr LXXVI/10/03 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.10.2003 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na częściowe sfinansowanie "Programu ograniczenia niskiej emisji w gminie Lędziny" z budynków jedno i wielorodzinnych oraz innych budynków wyposażonych w indywidualne nie ekologiczne kotłownie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "c" i art. 58 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 15/2003 poz. 148 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 3 400 000 zł (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy złotych) na częściowe sfinansowanie "Programu ograniczenia niskiej emisji w gminie Lędziny" z budynków jedno i wielorodzinnych oraz innych budynków wyposażonych w indywidualne nie ekologiczne kotłownie.

Realizacja programu będzie finansowana w okresie 4 lat ze środków: uczestników programu, Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, budżetu miasta i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki i dotacji. Całość udziału finansowego gminy w pierwszym roku realizacji programu pochodzić będzie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§2

Pożyczka w wysokości określonej w pkt. 1 zostanie przeznaczona na sfinansowanie ww. zadania w następujących latach:

  • 2004 r. w kwocie 700 000 zł
  • 2005 r. - 2007 r. w kwocie 2 700 000 zł.

§3

Środki na spłatę pożyczki będą pochodziły z dochodów miasta.

§4

Zabezpieczenie pożyczki stanowi weksel "in blanco".

§5

Upoważnia się burmistrza miasta do negocjowania warunków i okresu spłaty pożyczki z terminem do 6 lat.

§6

Upoważnia się burmistrza miasta Lędziny do podpisania umów pożyczki i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

§7

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2003.10.30
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:45
Liczba odwiedzin strony: 1008 (ostatnie odwiedziny 2020.05.24 19:09:08)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny