Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2003 roku

Uchwała nr LXXVIII/10/03 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.10.2003 w sprawie przetargowej sprzedaży nieruchomości położonej przy trasie szybkiego ruchu DK-1 (S-1) w Lędzinach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "c" ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 46, poz. 543), Rada Miasta uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na sprzedaż przetargową działek oznaczonych numerami: 1016/31, 1018/31, 615/32, 618/33, 619/34, 624/35, 625/36, 630/37, 631/38, 636/39, 637/40, 642/41, 643/42, 648/43, 649/44, 654/45, 655/46, 660/47, 661/48, 666/49, 667/50, 672/51, 1014/30 położonych w Lędzinach, obręb Hołdunów, km. 1, przy trasie szybkiego ruchu DK-1 (S-1). Powyższe działki stanowią jeden kompleks o pow. 5,9235 ha.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2003.10.30
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:45
Liczba odwiedzin strony: 1009 (ostatnie odwiedziny 2020.05.22 21:42:52)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny