Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2003 roku

Uchwała nr LXXXIII/11/03 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.11.2003 w sprawie zmiany przeznaczenia kredytu zaciągniętego w PKO BP SA Tychy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "c" i art. 58 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 15/2003 poz. 148 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Zmienić charakter kredytu zaciągniętego w dniu 06.01.2003 r. w PKO BP SA Tychy w wysokości 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) z kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu na kredyt z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach miasta na 2003 rok.

§2

Wyrazić zgodę na przesunięcie terminu spłaty kredytu o którym mowa w punkcie 1 do dnia 31.12.2004 r.

§3

Spłata kredytu dokonana będzie ze środków budżetowych miasta.

§4

Upoważnia się burmistrza miasta do negocjowania warunków spłaty kredytu, o którym mowa w niniejszej uchwale.

§5

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2003.11.27
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:46
Liczba odwiedzin strony: 1004 (ostatnie odwiedziny 2020.08.04 05:29:59)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny