Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2003 roku

Uchwała nr LXXXVII/11/03 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.11.2003 w sprawie wydzierżawienia na okres 10 lat działki nr 2857/414 położonej przy ul. Fredry w Lędzinach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000 r. nr 46 poz. 543 z późn. zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

Wydzierżawić na okres 10 lat działkę oznaczoną numerem 2857/414 o powierzchni 100 m2, której prawo własności wpisane jest na rzecz gminy Lędziny w księdze wieczystej KW 19070 Sądu Rejonowego w Tychach. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Lędzinach, obręb Hołdunów, km. 2 d. 1 przy ul. Fredry.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2003.11.27
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:47
Liczba odwiedzin strony: 984 (ostatnie odwiedziny 2020.06.04 06:02:01)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny