Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2003 roku

Uchwała nr XCI/12/03 Rady Miasta Lędziny z dnia 11.12.2003 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 15/2003 poz. 148 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Dokonać zmiany wydatków budżetowych o kwotę per saldo - 1 005 900 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Dokonać zmiany w przychodach o kwotę - 1 005 900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XCI/12/03

Zmiana wydatków budżetowych w [zł]

Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Zwiększenia  Zmniejszenia
      WYDATKI    
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 60 000  
75412   Ochotnicze Straże Pożarne 60 000  
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- zakup samochodu pożarniczego 60 000  
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   1 065 900
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód   1 065 900
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - oczyszczalnia ścieków w Lędzinach dzielnica Hołdunów   1 065 900
      OGÓŁEM WYDATKI 60 000 1 065 900
      PER SALDO WYDATKÓW   1 005 900

Załącznik nr 2 do uchwały nr XCI/12/03

Zmiana przychodów w [zł]

Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Zwiększenia  Zmniejszenia
      PRZYCHODY    
    952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z WFOŚ i GW Katowice   1 005 900
      OGÓŁEM PRZYCHODY   1 005 900 

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2003.12.11
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:48
Liczba odwiedzin strony: 998 (ostatnie odwiedziny 2020.05.24 02:51:20)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny