Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2003 roku

Uchwała nr XCV/12/03 Rady Miasta Lędziny z dnia 11.12.2003 w sprawie przystąpienia do porozumienia z gminami: Chełmek, Miedźna i Bieruń w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu czterech gmin do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Katowicach ul. Grażyńskiego 17, do Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Katowicach Janowie ul. Zamkowa i do Szkoły Podstawowej nr 37 w Katowicach ul. Lompy 17

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i 15 w związku z art. 74 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

Przystąpić do porozumienia międzygminnego z gminami: Chełmek, Miedźna i Bieruń w zakresie dowozu dzieci niesłyszacych z terenu tych gmin do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Katowicach ul. Grażyńskiego 17, do Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Katowicach Janowie ul. Zamkowa i do Szkoły Podstawowej nr 37 w Katowicach ul. Lompy 17.

§2

Zapewnić w budżecie gminy Lędziny środki finansowe na realizację porozumienia określonego w pkt 1 niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2003.12.11
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:52
Liczba odwiedzin strony: 1105 (ostatnie odwiedziny 2020.06.01 02:42:04)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny