Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwała nr CV/01/04 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.01.2004 w sprawie zmiany uchwały nr CLXXVII/12/00 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2000 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 17 i art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 29.11.1990 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 1998 r. nr 64 poz. 414 z późn. zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

W uchwale nr CLXXVII/12/2000 Rady Miasta w Lędzinach z 28.12.2000 r. zmienionej uchwałą nr CCXCVI/05/02 z dnia 29.05.2002 r. wprowadzić się następujące zmiany:

  1. tabelę nr 1 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierzyć dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr CV/01/04

Dochód na osobę w rodzinie
zgodnie z art. 4 ustawy
o pomocy społecznej w [%]
Wysokość odpłatności w [%]
Osoby samotnie
gospodarujące 
Osoby w gospodarstwach
wieloosobowych
do 100 bezpłatnie bezpłatnie
101-150 5 15
151-200 10 30
201-250 15 45
251-300 30 60
301-350 60 100
351-400 90 100
powyżej 400 100 100

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.01.29
Data udostępnienia: 2004.02.15 00:37:10
Liczba odwiedzin strony: 1081 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:32:09)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny