Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwała nr XXI/111/04 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.02.2004 w sprawie zmiany do uchwały nr LXXVII/10/03 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.10.2003 r. dotyczącej podjęcia działań zmierzających do wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu miasta Lędziny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15/2003 poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 73 ustawy z dnia 10.06.1994 r. o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 72 z 2002 r. poz. 664 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Zmienić pkt. 1 w uchwale nr LXXVII/10/03 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.10.2003 r., który otrzymuje brzmienie: "Wszcząć procedurę zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych zmierzającą do wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu miasta Lędziny wraz z jej jednostkami organizacyjnymi w okresie od 1 lipca 2004 r. do 30 czerwca 2007 r.".

§2

Pozostałe punkty ww. uchwały pozostają bez zmian.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.17
Data udostępnienia: 2008.03.17 22:32:36
Liczba odwiedzin strony: 1083 (ostatnie odwiedziny 2020.07.31 12:05:49)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny